Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση των περισσότερων τμημάτων των παρακάτω ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής:
  • Δημιουργική Ευρώπη
  • Erasmus+
  • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες·
 • Διαχείριση των έργων που επελέγησαν κατά την περίοδο των προγραμμάτων χρηματοδότησης 2014 - 2020 και 2007 - 2013 και του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ανάλυση και συγκρίσιμα δεδομένα για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη)

Τι κάνουμε

 • καθορίζουμε τους όρους και παρέχουμε οδηγίες για δυνατότητες χρηματοδότησης
 • αξιολογούμε τις αιτήσεις
 • επιλέγουμε έργα και υπογράφουμε σχετικές συμφωνίες
 • διατηρούμε στενές επαφές με τους δικαιούχους και παρακολουθούμε τα έργα
 • ενημερώνουμε και στηρίζουμε τους αιτούντες και τους δικαιούχους
 • στηρίζουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συναφή θέματα

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 658.3 KB

Επικοινωνία