Ansvarsområder

Hvad vi laver

  • udarbejder betingelser og retningslinjer for tilskudsmuligheder
  • evaluerer ansøgninger
  • udvælger projekter og underskriver projektaftaler
  • holder tæt forbindelse med modtagerne og overvåger projekterne
  • giver ansøgere og tilskudsmodtagere information og støtte
  • giver politikstøtte til EU-Kommissionen

Relaterede emner

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 239.6 KB

Kontakt