Úkoly

Naše činnost

  • vypracovávat pokyny a podmínky pro možnosti financování
  • vyhodnocovat žádosti o finanční prostředky
  • vybírat projekty a uzavírat dohody o projektu
  • být v kontaktu s příjemci finančních prostředků a sledovat realizaci projektů
  • poskytovat žadatelům a příjemcům grantů informace a další podporu
  • poskytovat Evropské komisi podporu v této oblasti politiky

Související témata

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 295.7 KB

Kontakt