Отговорности

Какво правим

  • определяме условията и изготвяме насоки във връзка с възможностите за финансиране
  • оценяваме кандидатури
  • подбираме проектите и подписваме споразуменията по тях
  • поддържаме тесен контакт с бенефициерите и следим изпълнението на проектите
  • предоставяме информация и подкрепа за кандидатите и бенефициерите
  • оказваме политическа подкрепа на Европейската комисия

Свързани теми

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Ръководство и организация

СвалиPDF - 239.6 KB

Контакт