Atsakomybės sritys

  • Tvarko spausdintinių ir elektroninių leidinių rinkinius, įskaitant oficialius ES leidinius, įmonių, universitetų, vyriausybių ir tarpvyriausybinių organizacijų leidinius, periodinių leidinių straipsnius, medžiagą apie Europos integraciją, ES institucijų politiką ir veiklą, ES šalių institucinę, teisinę, socialinę ir ekonominę sistemą
  • Suteikia galimybę naudotis savo rinkiniais Komisijos ir kitų institucijų darbuotojams, stažuotojams ir į ES klausimus besigilinantiems registruotiems išorės lankytojams (universitetų studentams, akademiniams darbuotojams, valstybių narių tarnautojams)

Biblioteką ir e. išteklių centrą administruoja Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas.

Informacija lankytojams

Briuselis

Rue Van Maerlant 18, 1049 Briuselis

Darbo valandos:

pirmadieniais–ketvirtadieniais: 10.00–17.00

penktadieniais: 10.00–13.30

Rugpjūtį biblioteka nedirba.

Liuksemburgas

Pastatas „Joseph BECH“, Rue Alphonse Weicker 5, 2920 Liuksemburgas

Darbo valandos:

pirmadieniais–ketvirtadieniais: 9.00–17.00

penktadieniais: 9.00-13.00

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys