Ülesanded

  • Haldab trüki- ja elektroonilisi kogusid, sh ametlikke ELi väljaandeid; ettevõtete, ülikoolide, valitsuste ja valitsusvaheliste organisatsioonide väljaandeid; ajakirjaartikleid; Euroopa integratsiooni, poliitikavaldkondade ja ELi institutsioonide tegevuse ning ELi liikmesriikide institutsiooniliste, õigusalaste ja sotsiaal-majanduslike struktuuride teemalist materjali
  • Võimaldab juurdepääsu oma kogudele komisjoni ja muude institutsioonide töötajate, praktikantide ning ELi teemadele keskenduvate registreeritud väliskülastajate (üliõpilased, õppejõud ja liikmesriikide avalikud teenistujad) jaoks

Raamatukogude ja e-teavikute keskust haldab hariduse ja kultuuri peadirektoraat.

Teave külastajatele

Brüssel

Rue Van Maerlant 18, 1049 Brüssel

Lahtiolekuajad:

esmaspäevast neljapäevani kl 10.00–17.00,

reedeti kl 10.00–13.30

Augustis on raamatukogu suletud.

Luksemburg

Hoone Joseph BECH, Rue Alphonse Weicker 5, 2920 Luxembourg

Lahtiolekuajad:

esmaspäevast neljapäevani kl 9.00–17.00,

reedeti kl 9.00–13.00

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed