Responsabilități

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu gestionează următoarele programe ale UE:

  • Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) 
  • Orizont Europa
  • Fondul pentru inovare
  • Programul LIFE
  • Mecanismul UE de finanțare a energiei din surse regenerabile
  • Mecanismul pentru o tranziție justă
  • Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură 

Această agenție gestionează programe în sprijinul politicilor legate de:

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

Contact