Zakres obowiązków

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska zarządza następującymi programami UE:

  • Instrument „Łącząc Europę” (CEF) 
  • „Horyzont Europa”
  • Fundusz innowacyjny
  • Program LIFE
  • Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych
  • Mechanizm sprawiedliwej transformacji
  • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 

Agencja zarządza programami wspierającymi politykę w zakresie:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

Kontakt