Atsakomybės sritys

The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency manages the following EU programmes:

  • Connecting Europe Facility (CEF) 
  • Horizon Europe
  • Innovation Fund
  • LIFE programme
  • EU Renewable Energy Financing Mechanism
  • Just Transition Mechanism
  • European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund 

This Agency manages programmes in support of policies on:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys