Vastuualueet

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto hallinnoi seuraavia EU-ohjelmia:

  • Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) 
  • Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
  • Innovaatiorahasto
  • Life-ohjelma
  • EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismi
  • Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi
  • Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 

Viraston hallinnoi ohjelmia, joilla tuetaan seuraavia aloja:

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot