Ansvarsområder

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø forvalter følgende EU-programmer:

  • Connecting Europe-faciliteten (CEF) 
  • Horisont Europa
  • Innovationsfonden
  • Life-programmet
  • Finansieringsmekanismen for vedvarende energi
  • Mekanismen for en retfærdig omstilling
  • Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond 

Forvaltningsorganet forvalter programmer til støtte for politikker vedrørende:

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

Kontakt