Úkoly

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí řídí tyto programy EU:

  • Nástroj pro propojení Evropy 
  • Horizont Evropa
  • Inovační fond
  • Program LIFE
  • Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů
  • Mechanismus pro spravedlivou transformaci
  • Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond 

Tato agentura řídí programy na podporu politik týkajících se:

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

Kontakt