Zakres obowiązków

Zadaniem OLAF-u jest wykrywanie przypadków nieuczciwego wykorzystania środków finansowych UE oraz przeprowadzenie dochodzeń w ich sprawie i położenie im kresu.

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Kontakt