Atsakomybės sritys

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos užduotis – nustatyti ir tirti nesąžiningo ES lėšų naudojimo atvejus ir užkirsti jam kelią.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys