Zakres obowiązków

DG ENER opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG ENER ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji: 

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 829 KB

Kontakt