Nieuws

Bevoegdheden

DG ENER zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het Commissiebeleid inzake:

DG ENER draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie: 

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 756.7 KB

Contact