Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

 

 

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 462.8 KB

Kontakt