Úlohy

GR EAC vypracováva a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie prispieva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) k:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

 

 

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 452 KB

Kontaktné údaje