Zakres obowiązków

DG EAC opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG EAC ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 458.7 KB

Kontakt