Bevoegdheden

DG EAC zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

 

 

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 462.8 KB

Contact