Отговорности

ГД „Образование и култура“ разработва и провежда политиките на Комисията в следната област:

От 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Образование и култура“ допринася за:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 458.7 KB

Контакт