Ansvarsområden

Vårt arbete

  • Ta fram villkor och riktlinjer för finansieringsmöjligheter.
  • Utvärdera ansökningar.
  • Välja ut projekt och teckna projektavtal.
  • Hålla kontakt med bidragsmottagare och övervaka projekt.
  • Ge information och stöd till bidragssökande och bidragsmottagare.
  • Ta fram policyunderlag åt EU-kommissionen.

Liknande ämnen

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 645.7 KB

Kontakt