Pristojnosti

Naše delo

  • pripravljamo pogoje in smernice za možnosti financiranja z evropskimi sredstvi
  • ocenjujemo prijave
  • izbiramo projekte in sklepamo sporazume o projektih
  • tesno sodelujemo s prejemniki sredstev in spremljamo projekte
  • zagotavljamo informacije in podporo prijaviteljem in prejemnikom sredstev
  • zagotavljamo podporo Evropski komisiji pri oblikovanju politik

Sorodne teme

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 645.7 KB

Kontakt