Pristojnosti

Naše delo

  • pripravljamo pogoje in smernice za možnosti financiranja z evropskimi sredstvi
  • ocenjujemo prijave
  • izbiramo projekte in sklepamo sporazume o projektih
  • tesno sodelujemo s prejemniki sredstev in spremljamo projekte
  • zagotavljamo informacije in podporo prijaviteljem in prejemnikom sredstev
  • zagotavljamo podporo Evropski komisiji pri oblikovanju politik

Sorodne teme

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 658.6 KB

Kontakt