Úlohy

Čo robíme

 • vypracúvame usmernenia a podmienky pre možnosti financovania
 • hodnotíme žiadosti
 • vyberáme projekty a uzatvárame dohody o projekte
 • udržiavame úzke kontakty s príjemcami a monitorujeme projekty
 • poskytujeme informácie a podporu žiadateľom a príjemcom
 • poskytujeme politickú podporu Európskej komisii

Súvisiace témy

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vedenie a organizácia

 • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
  Poverený riaditeľ/vedúci útvaru

  Milvia van Rij-Brizzi

StiahnuťPDF - 203.6 KB

Kontaktné údaje