Zakres obowiązków

Działalność agencji

  • opracowywanie warunków i wytycznych dotyczących możliwości finansowania
  • ocenianie wniosków
  • wybieranie projektów i podpisywanie umów dotyczących projektów
  • utrzymywanie ścisłych kontaktów z beneficjentami i monitorowanie projektów
  • zapewnianie wnioskodawcom i beneficjentom informacji i wsparcia
  • zapewnianie wsparcia politycznego Komisji Europejskiej

Powiązane tematy

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 750.8 KB

Kontakt