Zakres obowiązków

Działalność agencji

  • opracowywanie warunków i wytycznych dotyczących możliwości finansowania
  • ocenianie wniosków
  • wybieranie projektów i podpisywanie umów dotyczących projektów
  • utrzymywanie ścisłych kontaktów z beneficjentami i monitorowanie projektów
  • zapewnianie wnioskodawcom i beneficjentom informacji i wsparcia
  • zapewnianie wsparcia politycznego Komisji Europejskiej

Powiązane tematy

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 658.4 KB

Kontakt