Responsabbiltajiet

X'nagħmlu

  • infasslu l-kundizzjonijiet u l-linji gwida għal opportunitajiet ta' finanzjament
  • nevalwaw l-applikazzjonijiet
  • nagħżlu l-proġetti u niffirmaw il-ftehimiet ta' proġetti
  • inżommu kuntatt mill-qrib mal-benefiċjarji u nimmonitorjaw il-proġetti
  • nipprovdu informazzjoni u appoġġ għall-applikanti u l-benefiċjarji
  • nipprovdu appoġġ ta’ politika lill-Kummissjoni Ewropea

Suġġetti relatati

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 645.7 KB

Kuntatt