An scéala is déanaí

Freagrachtaí

An méid a dhéanaimid

  • coinníollacha agus treoirlínte maidir le deiseanna maoiniúcháin a ullmhú
  • iarratais a mheas
  • tionscadail a roghnú agus comhaontuithe tionscadail a shíniú
  • dlúth-theagmháil a choinneáil le tairbhithe agus monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail
  • eolas agus tacaíocht a chur ar fáil d'iarratasóirí agus do thairbhithe
  • tacaíocht beartais a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach

Ábhar gaolmhar

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 750.8 KB

Teagmháil