Vastuualueet

Tehtävät

  • rahoitusta koskevien ehtojen ja suuntaviivojen laatiminen
  • hakemusten arviointi
  • hankkeiden valinta ja hankesopimusten tekeminen
  • yhteydenpito tuensaajiin ja hankkeiden valvonta
  • tiedon ja tuen tarjoaminen hakijoille ja edunsaajille
  • Euroopan komission toimintapolitiikan tuki

Muuta aiheeseen liittyvää

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 645.7 KB

Yhteydenotot