Отговорности

Какво правим

 • определяме условията и изготвяме насоки във връзка с възможностите за финансиране
 • оценяваме кандидатури
 • подбираме проектите и подписваме споразуменията по тях
 • поддържаме тесен контакт с бенефициерите и следим изпълнението на проектите
 • предоставяме информация и подкрепа за кандидатите и бенефициерите
 • оказваме политическа подкрепа на Европейската комисия

Свързани теми

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Ръководство и организация

 • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
  Изпълняващ длъжността директор / ръководител на служба

  Milvia van Rij-Brizzi

СвалиPDF - 200.1 KB

Контакт