Najnovejše

Pristojnosti

GD ECFIN izvaja gospodarske napovedi ter raziskave podjetij in potrošnikov v podporo ekonomski politiki v EU. Prav tako koordinira delo Komisije za bolj poglobljeno in pravičnejšo ekonomsko in monetarno unijo (EMU) ter spodbuja vlogo EU kot globalnega akterja na gospodarskem prizorišču. Generalni direktorat je odgovoren tudi za koordinacijo ekonomskih politik, zlasti v okviru evropskega semestra, ter zaščito fiskalne in finančne stabilnosti v EU.

GD ECFIN si prizadeva za lažje okrevanje po krizi zaradi koronavirusa, podporo ljudi in podjetij ter oblikovanje bolj zelenega, digitalnega in odpornega evropskega gospodarstva v skladu z dolgoročnimi cilji EU in prednostnimi nalogami Komisije za izgradnjo gospodarstva za ljudi in evropskega zelenega dogovora. V ta namen je pristojen za številne instrumente, namenjene okrevanju:

  • GD ECFIN je skupaj s projektno skupino za okrevanje in odpornost (RECOVER) odgovoren za izvajanje glavnega orodja EU za okrevanje, tj. 672,5 milijarde evrov vrednega mehanizma za okrevanje in odpornost.
  • Odgovoren je za izvajanje evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) in državam članicam zagotavlja finančno pomoč v višini do 100 milijard evrov za zaščito delavcev in delovnih mest s podpiranjem ureditev skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov.
  • Odgovoren je za vzpostavitev in izvajanje vodilnega naložbenega programa InvestEU, ki ga EU predlaga za zagon evropskega gospodarstva in mobilizacijo zasebnih naložb v Evropi.
  • Odgovoren je za programe makrofinančne pomoči za partnerske države, vključno s svežnjem v vrednosti 3 milijard evrov za deset partnerskih držav v okviru širitvene in sosedske politike za pomoč pri omejevanju gospodarskih posledic koronavirusne pandemije.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 451.2 KB

Kontakt