Aktualitások

Felelősségi területek

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság a következő területeken alakítja ki és hajtja végre a Bizottság szakpolitikáit:

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság a Bizottság tíz politikai prioritása közül a következők megvalósításában működik közre:

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 187.1 KB

Elérhetőségek