Vastuualueet

Talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN) laatii talousennusteita ja järjestää yritys- ja kuluttajakyselyjä EU:n talouspolitiikan tueksi. Lisäksi se koordinoi komission työtä syvemmän ja oikeudenmukaisemman talous- ja rahaliiton (EMU) luomiseksi ja edistää EU:n roolia maailmanlaajuisena talouden toimijana. ECFIN vastaa myös talouspolitiikan koordinoinnista, erityisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson kautta, ja talouden ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisesta EU:ssa.

Talouden ja rahoituksen pääosaston tehtävänä on myös helpottaa toipumista koronaviruskriisistä, tukea ihmisiä ja yrityksiä ja rakentaa vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää eurooppalaista taloutta. Sen työtä viitoittavat EU:n pitkän aikavälin tavoitteet ja komission painopisteet, kuten ihmisten hyväksi toimiva talous ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Pääosaston vastuulla on useita välineitä, joilla pyritään edistämään elpymistä. ECFIN vastaa

  • EU:n elpymis- ja palautumistyöryhmän (RECOVER) kanssa EU:n tärkeimmästä elpymisvälineestä, 672,5 miljardin euron elpymis- ja palautumistukivälineestä.
  • työntekijöiden ja työpaikkojen suojelemiseen tarkoitetun tilapäisen tukivälineen (SURE) täytäntöönpanosta. Väline tarjoaa EU-maille jopa 100 miljardia euroa rahoitustukea esimerkiksi työajan lyhentämisjärjestelyihin.
  • InvestEU-ohjelman perustamisesta ja täytäntöönpanosta. InvestEU on EU:n lippulaivahanke, jolla pyritään käynnistämään Euroopan talous ja mobilisoimaan yksityisiä sijoituksia.
  • kumppanimaille annettavasta makrotaloudellisesta rahoitusavusta (MFA). Tukeen sisältyy kymmenelle laajentumis- ja naapuruuskumppanille tarkoitettu 3 miljardin euron rahoitus, jolla pyritään lieventämään koronaviruspandemian taloudellisia haittoja.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 451.2 KB

Yhteydenotot