Pristojnosti

Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje (DEFIS) vodi dejavnosti Evropske komisije na področju obrambne industrije in vesolja.

Na področju obrambne industrije je DEFIS odgovoren za ohranjanje konkurenčnosti in sposobnosti inovacij evropske obrambne industrije, tako da zagotavlja razvoj zmogljive tehnološke in industrijske baze evropske obrambe.

Na področju vesolja je GD DEFIS odgovoren za izvajanje vesoljskega programa EU, ki ga sestavljajo evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus), evropski globalni satelitski navigacijski sistem (Galileo) in skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS).

Nekateri ključni ukrepi in prednostne naloge za prihodnje leto:

  • izvajati in nadzirati Evropski obrambni sklad,
  • vzpostaviti odprt in konkurenčen evropski trg obrambne opreme in uveljavljati pravila EU o javnih naročilih na področju obrambe,
  • voditi izvajanje akcijskega načrta za vojaško mobilnost,
  • spodbujati močno in inovativno obrambno industrijo ter ohranjati avtonomen, zanesljiv in stroškovno učinkovit dostop EU do vesolja,
  • izvajati prihodnji vesoljski program, ki bo zajemal programe Galileo, EGNOS in Copernicus,
  • ugotoviti, kako najbolje izkoristiti naše prednosti za uresničitev podnebnega cilja, tako da okrepimo bistveno povezavo med vesoljem ter obrambo in varnostjo.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 377.3 KB

Kontakt