Úlohy

Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS) riadi činnosti Európskej komisie v obrannom priemysle a vesmírnom sektore.

V oblasti obranného priemyslu je DEFIS zodpovedné za podporu konkurencieschopnosti a inovácií európskeho obranného priemyslu zabezpečením rozvoja schopnej európskej technologickej a priemyselnej základne v oblasti obrany.

Pokiaľ ide o vesmír, GR DEFIS je zodpovedné za vykonávanie Vesmírneho programu EÚ, ktorý pozostáva z európskeho programu pozorovania Zeme (Copernicus), Európskeho globálneho navigačného satelitného systému (Galileo) a Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS).

Ku kľúčovým opatreniam a prioritám na nasledujúci rok patria:

  • implementácia Európskeho obranného fondu a vykonávanie dohľadu nad ním,
  • vytvorenie otvoreného a konkurencieschopného európskeho trhu s obranným vybavením a posilnenie pravidiel verejného obstarávania EÚ v oblasti obrany,
  • riadenie vykonávania akčného plánu v oblasti vojenskej mobility,
  • podpora silného a inovačného vesmírneho priemyslu a zachovanie autonómneho, spoľahlivého a nákladovo efektívneho prístupu EÚ k vesmírnemu priestoru,
  • vykonávanie budúceho vesmírneho programu, ktorý zahŕňa programy Galileo, EGNOS a Copernicus,
  • preskúmanie spôsobov, ako čo najlepšie využiť naše prostriedky na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a zlepšiť kľúčové prepojenie medzi vesmírom a obranou a bezpečnosťou.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 322.4 KB

Kontaktné údaje