Responsabilități

Direcția Generală Industria Apărării și Spațiul (DEFIS) coordonează activitățile Comisiei Europene în sectorul industriei apărării și în cel spațial.

În domeniul industriei apărării, DEFIS răspunde de menținerea competitivității și a capacității de inovare a industriei europene a apărării, asigurând dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice europene solide.

În domeniul spațial, răspunde de punerea în aplicare a programului spațial al UE care cuprinde Programul european de observare a Pământului (Copernicus), sistemul european global de navigație prin satelit (Galileo) și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS).

Câteva acțiuni-cheie și priorități pentru anul următor:

  • implementarea și supravegherea Fondului european de apărare
  • crearea unei piețe europene a echipamentelor de apărare deschise și competitive și asigurarea respectării normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul apărării
  • coordonarea punerii în aplicare a Planului de acțiune vizând mobilitatea militară
  • încurajarea unei industrii spațiale puternice și inovatoare, datorită căreia UE să-și păstreze accesul autonom, fiabil și rentabil la spațiu
  • implementarea viitorului program spațial, care acoperă Galileo, EGNOS și Copernicus
  • explorarea modalităților prin care ne putem valorifica la maximum atuurile pentru a atinge obiectivul climatic, îmbunătățind legătura esențială dintre spațiu, apărare și securitate.

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 322.4 KB

Contact