Atsakomybės sritys

Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas (DEFIS) vadovauja Europos Komisijos veiklai gynybos pramonės ir kosmoso sektoriuje.

DEFIS atsakomybė gynybos pramonės srityje – Europos gynybos pramonės konkurencingumo ir novatoriškumo rėmimas užtikrinant tinkamos Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės plėtojimą.

Kosmoso srityje Gynybos pramonės ir kosmoso GD yra atsakingas už ES kosmoso programos, kurią sudaro Europos Žemės stebėjimo ir stebėsenos programa („Copernicus“), Europos pasaulinė palydovinės navigacijos sistema („Galileo“) ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS), įgyvendinimą.

Keli iš svarbiausių ateinančių metų veiksmų ir prioritetų:

  • Europos gynybos fondo įgyvendinimas ir priežiūra,
  • atviros ir konkurencingos Europos gynybos įrangos rinkos sukūrimas, ES viešųjų pirkimų gynybos srityje taisyklių vykdymo užtikrinimas,
  • vadovavimas Karinio mobilumo veiksmų plano įgyvendinimui,
  • tvirtos ir novatoriškos kosmoso pramonės puoselėjimas, savarankiškos, patikimos ir ekonomiškai efektyvios ES prieigos prie kosmoso išlaikymas,
  • būsimos kosmoso programos, apimančios programas „Galileo“, EGNOS ir „Copernicus“, įgyvendinimas,
  • būdų, kaip kuo geriau pasinaudoti mūsų ištekliais siekiant klimato tikslo, ieškojimas ir esminės kosmoso, gynybos ir saugumo sąsajos gerinimas.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 322.4 KB

Kontaktiniai duomenys