Vastuualueet

Puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto (DEFIS) vastaa Euroopan komission toimista puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alalla.

Puolustusteollisuuden osalta DEFIS vastaa Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovoinnin ylläpitämisestä. Se pyrkii varmistamaan Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan vahvan kehityksen.

Avaruusasioiden alalla DEFIS vastaa EU:n avaruusohjelman täytäntöönpanosta. Ohjelmaan kuuluvat Euroopan maanseurantaohjelma (Copernicus), eurooppalainen maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (Galileo) ja Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS).

Tulevan vuoden keskeisiä toimia ja prioriteetteja ovat:

  • Euroopan puolustusrahaston täytäntöönpano ja valvonta
  • avointen ja kilpailtujen Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden luominen ja EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen täytäntöönpano puolustusalalla
  • sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon johtaminen
  • vahvan ja innovatiivisen avaruusteollisuuden edistäminen ja EU:n autonomisen, luotettavan ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn säilyttäminen
  • tulevan avaruusohjelman täytäntöönpano (Galileo, EGNOS ja Copernicus)
  • resursseihin panostaminen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi ja avaruuden ja puolustuksen/turvallisuuden välisen kriittisen yhteyden tehostaminen.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 322.4 KB

Yhteydenotot