Ülesanded

Kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat (DEFIS) juhib Euroopa Komisjoni tegevust kaitsetööstuse ja kosmosesektoris.

Kaitsetööstuse valdkonnas vastutab DEFIS Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime ja innovatsiooni tagamise eest, tagades suutliku Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengu.

Kosmose valdkonnas vastutab DEFIS ELi kosmoseprogrammi, mis koosneb liidu Maa seire ja jälgimise programmist (Copernicus), Euroopa globaalsest satelliitnavigatsioonisüsteemist (Galileo) ja Euroopa Geostatsionaarsest Navigatsioonilisasüsteemist (EGNOS), rakendamise eest.

Mõned järgmise aasta peamised meetmed ja prioriteedid:

  • Euroopa Kaitsefondi rakendamine ja järelevalve;
  • avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu rajamine ning ELi kaitsevaldkonna hanke-eeskirjade jõustamine;
  • sõjaväelise liikuvuse tegevuskava rakendamise juhtimine;
  • tugeva ja innovatiivse kosmosetööstuse edendamine, tagades ELile autonoomse, töökindla ja kulutõhusa juurdepääsu kosmosele;
  • tulevase kosmoseprogrammi (mis hõlmab Galileod, EGNOSt ja Copernicust) rakendamine;
  • uurida võimalusi, kuidas saaksime oma ressursse kliimaeesmärkide saavutamiseks maksimaalselt ära kasutada, parandades kosmose ning kaitse ja julgeoleku vahelist olulist seost.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 322.4 KB

Kontaktandmed