Ansvarsområden

  • Informera de kommissionsavdelningar som samlar in personuppgifter och de som får sina personuppgifter insamlade om vad de har för rättigheter och skyldigheter enligt förordning (EU) 2018/1725.
  • Se till att kommissionen följer reglerna när de behandlar uppgifterna.
  • Utreda uppgiftsskyddsfrågor.
  • Föra ett register över all kommissionsverksamhet som innebär behandling av personuppgifter.
  • Samarbeta med Europeiska datatillsynsmannen.

Ledning och organisation

Kontakt