Responsabilități

  • informează departamentele Comisiei care colectează date cu caracter personal și persoanele ale căror date sunt colectate („persoanele vizate”) cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725
  • se asigură că departamentele Comisiei respectă legislația când prelucrează datele cu caracter personal
  • investighează chestiuni legate de protecția datelor
  • gestionează un registru cu operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către departamentele Comisiei
  • colaborează cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Conducere și organizare

Contact