Zakres obowiązków

  • informowanie działów Komisji, które zajmują się gromadzeniem danych osobowych (tzw. administratorzy danych), oraz osób, których dane są gromadzone (tzw. podmioty danych), o ich prawach i obowiązkach wynikających z rozporządzenia 45/2001
  • czuwanie nad tym, by działy Komisji przetwarzały dane osobowe zgodnie z prawem
  • badanie spraw dotyczących ochrony danych
  • prowadzenie rejestru podejmowanych przez działy Komisji działań, które polegają na przetwarzaniu danych osobowych
  • współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Kierownictwo i organizacja

Kontakt