Bevoegdheden

  • alle betrokken partijen informeren over hun rechten plichten op grond van Verordening 45/2001, dus de departementen van de Commissie die persoonsgegevens verzamelen ("verwerkingsverantwoordelijken") en de personen over wie gegevens verzameld worden ("betrokkenen")
  • erop toezien dat de departementen van de Commissie bij de verwerking van persoonsgegevens de wetgeving naleven
  • diverse aspecten van gegevensbescherming onderzoeken
  • een register bijhouden van alle activiteiten in verband met persoonsgegevens door departementen van de Commissie
  • samenwerken met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Leiding en organisatie

Contact