Bevoegdheden

  • alle partijen informeren over hun rechten en plichten op grond van Verordening (EU) 2018/1725, dus zowel de departementen van de Commissie die persoonsgegevens verzamelen, als degenen over wie gegevens verzameld worden ("betrokkenen")
  • erop toezien dat de departementen van de Commissie bij de verwerking van persoonsgegevens de wetgeving naleven
  • diverse aspecten van gegevensbescherming onderzoeken
  • een register bijhouden van alle activiteiten in verband met persoonsgegevens door departementen van de Commissie
  • samenwerken met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Leiding en organisatie

Contact