Responsabbiltajiet

  • jinforma lid-dipartimenti tal-Kummissjoni li jiġbru data personali u lill-persuni li d-data tagħhom hi miġbura ("suġġetti tad-data") dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2018/1725
  • jiżgura li d-dipartimenti tal-Kummissjoni jikkonformaw mal-liġi meta jipproċessaw id-data personali
  • jinvestiga materji dwar il-protezzjoni tad-data
  • iżomm ir-reġistru tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar dwar id-data personali mid-dipartimenti tal-Kummissjoni
  • jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Tmexxija u organizzazzjoni

Kuntatt