Responsabbiltajiet

  • jinforma lid-dipartimenti tal-Kummissjoni li jiġbru dejta personali ("kontrolluri") u lill-persuni li d-dejta tagħhom hi miġbura ("soġġetti tad-dejta") dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom skont ir-Regolament 45/2001
  • jiżgura li d-dipartimenti tal-Kummissjoni jikkonformaw mal-liġi meta jipproċessaw id-dejta personali
  • jinvestiga materji dwar il-protezzjoni tad-dejta
  • iżomm ir-reġistru tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar dwar id-dejta personali mid-dipartimenti tal-Kummissjoni
  • jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Tmexxija u organizzazzjoni

Kuntatt