Felelősségi területek

  • tájékoztatja a Bizottság személyes adatokat gyűjtő szervezeti egységeit, valamint az adataikat rendelkezésre bocsátó személyeket (az „érintetteket”) az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről
  • gondoskodik arról, hogy a Bizottság szervezeti egységei a személyes adatok feldolgozásakor betartsák a vonatkozó jogszabályokat
  • kivizsgálja az adatvédelmet érintő ügyeket
  • nyilvántartást vezet a Bizottság szervezeti egységei által végrehajtott, személyes adatok kezelésével járó adatfeldolgozási műveletekről
  • együttműködik az európai adatvédelmi biztossal

Vezetés és szervezeti felépítés

Elérhetőségek