Odgovornosti

  • obavješćivanje službi Komisije koje prikupljaju osobne podatke i osoba čiji se podaci prikupljaju („subjekti podataka”) o njihovim pravima i obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725
  • osiguravanje da službe Komisije pri obradi osobnih podataka postupaju u skladu s propisima
  • istraživanje predmeta povezanih sa zaštitom podataka
  • vođenje registra postupaka obrade osobnih podataka u službama Komisije
  • suradnja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka

Vodstvo i organizacija

Kontakt