Freagrachtaí

  • ranna an Choimisiúin a bhailíonn sonraí pearsanta agus daoine a mbailítear a gcuid sonraí (‘daoine is ábhar do shonraí’) a chur ar an eolas faoina gcearta agus faoi na hoibleagáidí atá orthu faoi Rialachán (AE) 2018/1725
  • a chinntiú go gcomhlíonann ranna an Choimisiúin an dlí agus iad ag próiseáil sonraí
  • cúrsaí cosanta sonraí a imscrúdú
  • clár a choimeád de na hoibríochtaí próiseála maidir le sonraí pearsanta a dhéanann ranna an Choimisiúin
  • comhoibriú leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí;

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil