Vastuualueet

  • tiedottaa henkilötietoja kerääville komission pääosastoille ("rekisterinpitäjille") ja henkilöille, joiden tietoja kerätään ("rekisteröidyille"), näiden asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisista oikeuksista ja velvoitteista
  • varmistaa, että komission pääosastot käsittelevät henkilötietoja lakien mukaisesti
  • tutkii tietosuoja-asioita
  • ylläpitää rekisteriä komission pääosastojen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä
  • tekee yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot