Ülesanded

  • Teavitab isikuandmeid koguvaid komisjoni osakondi ja isikuid („andmesubjektid“), kelle isikuandmeid kogutakse, nende õigustest ja kohustustest, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725
  • Tagab, et komisjoni osakonnad järgiksid isikuandmete töötlemise puhul õigusnorme
  • Uurib andmekaitsega seotud küsimusi
  • Haldab registrit, mis sisaldab komisjoni osakondades tehtud isikuandmete töötlemistoiminguid
  • Teeb koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed