Αρμοδιότητες

 • ενημέρωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, καθώς και των ατόμων των οποίων συλλέγονται τα δεδομένα («υποκείμενα των δεδομένων»), σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725
 • μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας εκ μέρους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται της προστασίας δεδομένων
 • τήρηση μητρώου πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διοίκηση και οργάνωση

 • A picture of Commission President Ursula von der Leyen
  Πρόεδρος
 • Martin Kroger
  Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

  Martin Kröger

Επικοινωνία